dla MANAGERA

Dlaczego warto mieć dostęp
do
Strefy MANAGERA?

Strefa MANAGERA to filmy instruktażowe wraz z dokumentami do natychmiastowego wdrożenia w twoim biznesie.
Dobrze przeszkoleni pracownicy to dopiero początek. Kluczem jest danie im odpowiednich narzędzi, aby stali się kompetentni i mogli bez problemu wdrożyć system bezpieczeństwa w Twojej firmie.
Dlatego w Strefie MANAGERA skupimy się właśnie na tym, aby skrócić drogę od stworzenia dokumentacji bezpieczeństwa do efektywnego jej wdrożenia. Aż do momentu, gdy bezpieczeństwo stanie się integralna częścią biznesu a Ty będziesz miał z tym wreszcie święty spokój.

Co znajdziesz w … Strefie MANAGERA?

W Strefie MANAGERA znajdziesz zbiór merytorycznych filmów informacyjnych o KRYTERIACH prawnych bezpieczeństwa pracy obowiązujących w Wielkiej Brytanii, instruktażowych filmów budujących KOMPETENCJE pracowników oraz instrukcji wdrożenia mechanizmów KONTROLNYCH w codziennym funkcjonowaniu biznesu.

Materiały w postaci wideo i elektronicznych dokumentów zostały zebrane w następujących KATEGORIACH:

KRYTERIA prawne
Health and Safety i Food Safety

Każdy biznes musi przestrzegać zasad narzuconych przez prawo pracy          i prawo bezpieczeństwa żywności. W zbiorze filmów z tej kategorii znajdziesz konkretne informacje na temat stworzenia i wdrożenia systemu bezpieczeństwa dla swojej firmy.

 • prawo health and safety rozbite na czynniki pierwsze
 • jasno wyjaśnione wymagania oraz obowiązki
 • opis dokumentów z przykładami

KOMPETENCJE
pracowników

Samo poznanie i zrozumienie zasad prawa H&S przez właściciela i pracowników, to dobry punkt wyjścia. Kolejny krok, bez którego nie ma szans na powodzenia to wdrożenie nowej wiedzy przez KOMPETENTNYCH pracowników na każdym szczeblu w organizacji. Dlatego wszystkie materiały w Strefie MANAGERA podparte są wyczerpującymi instrukcjami i gotowymi dokumentami, które można bezzwłocznie wdrożyć w życie.
 • skupienie na wdrożeniu, zamiast nad szukaniu rozwiązań
 • budowanie kompetencji w zespole
 • każdy temat wytłumaczony w pojedynczym nagraniu

KONTROLE
bezpieczeństwa

Realne wyzwanie przed którymi stają managerowie to brak kontroli nad wdrożonymi systemami, ze względu na natłok innych obowiązków, ale też brak efektywnej strategii kontroli i nieumiejętne delegowanie zadań. W Strefie MANAGERA zgłębisz tajniki wielu narzędzi, aby ułatwiły Ci codzienną kontrolę nad bezpieczeństwem, zamiast je utrudniać.
 • gotowe listy kontrolne
 • planowanie działań kontrolnych w czasie
 • delegowanie
Dodatkowo znajdziesz tu KATALOG dokumentów do pobrania lub edycji.
Natomiast sekcja BIBLIOTEKA WEBINARÓW to miejsce,
gdzie będziecie mieć dostęp do nagrań z serii #webinar21
oraz wykładów tematycznych.

KRÓTKO

Materiały podzielone na małe kawałki i nagrane w dostępny sposób do łatwego przyswojenia.

KONKRETNIE

Zbiór praktycznych rozwiązań oraz dobrych praktyk na konkretne tematy.

KOMPLETNIE

Łatwy dostęp do katalogu potrzebnych dokumentów gotowych do użycia.

Czego właściciele i managerowie odpowiedzialni za Health and Safety dowiedzą się w Strefie MANAGERA

 • Planowania swoich działań wspierających bezpieczeństwo w pracy
 • Budowania kultury bezpieczeństwa w firmie
 • Efektywnej komunikacji z pracownikami
 • Wspierania współpracowników w budowaniu ich kompetencji
 • Korzystania z narzędzi do monitorowania bezpieczeństwa
 • Pisania raportów i dokumentowania wypadków w pracy

W skrócie…

Znajdziesz tu wszystko, co jest potrzebne Tobie i twoim managerom, aby Twój biznes był prowadzony zgodnie z prawem, sprawnie funkcjonował i generował zyski.

Aktywuj swój dostęp do Strefy MANAGERA
W FOOD SAFETY CLUB MEMBERSHIP

Miesięczna subskrypcja

Płatność miesięczna
£ 21 miesięcznie
 •  

Roczna subskrypcja

10 miesięcy + 2 miesiące GRATIS
£252
£ 210 jednorazowo za rok
 •  

Półroczna subskrypcja

5 miesięcy + 1 miesiąc GRATIS
£126
£ 105 jednorazowo za pół roku
 •  

TERAZ w abonamencie otrzymasz również w BONUSIE:
10 lekcji ‘’Angielski Health and Safety’’

Słownictwo zebrane w tych lekcjach to lista najpopularniejszych zwrotów używanych w rozmowach na temat bezpieczeństwa pracy.
Nauczysz się między innymi słów z następujących tematów:

 • HEALTH AND SAFETY FOUNDATIONS podstawowe definicje,
 • LEGAL REQUIREMENTS – Wymogi prawne,
 • RISK ASSESSMENT – szacowanie ryzyka zawodowego,
 • ACCIDENTS AT WORK – wypadki w pracy,
 • HUMAN FACTORS – czynnik ludzki,
 • COMMUNICATION – komunikacja,
 • REACTIVE AND PROACTIVE MONITORING – Monitoring reaktywny i proaktywny,
 • HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM – System zarządzania bezpieczeństwem

o wartości £59,00

Logo

© 2021 Food Safety Club Ltd Wszelkie prawa zastrzeżone.