Natasha’s Law


For English Press Here

Natasha’s Law:
Wszystko co musisz wiedzieć
przed 1 października 2021

BEZPŁATNE spotkanie informacyjne online przygotowane we współpracy między Food Safety Club i Polish Village Bread.
spotkanie odbyło się 24 wrzesień 2021 godz. 11:00

Jeżeli nie udało Ci się być na żywo 
wypełnij formularz aby otrzymać nagranie.


Dostęp do nagrania

Program spotkania

 • Food Safety Club – Magdalena Molecka GradIOSH:
 • Natasha’s Law – historia
 • Kategorie produktów i nowa kategoria produktów PPDS foods
 • Co zmiany w prawie etykietowania produktów oznaczają w praktyce?
 • Konsekwencje niezastosowania się do nowych przepisów
 • Szkolenie dla pracowników
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Polish Village Bread –
 • Jak piekarnia PVB wychodzi naprzeciw zmianom ze swoją ofertą, pomagając swoim klientom pracować zgodnie z nowym prawem.
 • Dostępne wsparcie dla klientów.


Dostęp do nagrania

Spotkanie poprowadzi:
Magdalena Hetman – Molęcka GradIOSH

Specjalistka od bezpieczeństwa i higieny pracy, od 8 lat współpracuje z biznesami z sektora państwowego i publicznego. Spędziła wiele godzin na salach szkoleniowych, ucząc pracowników jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny żywności a przez to pomagając w budowaniu kultury bezpieczeństwa w firmach.


Dostęp do nagrania

Twoje Imię i Nazwisko


Na jaki email mamy wysłać zaproszenie?


Twój numer telefonu


Jaką firmę reprezentujesz?
*
Sending

Natasha’s Law:
Everything you need to know
before 1st of October 2021

FREE information online meeting prepared in collaboration between
Food Safety Club and Polish Village Bread.
live webinar was on the 27th of September 2021 11:00 AM


If you would like to get access to the reccording,
 please fill in the form. 


Access to the recording

Meeting agenda

 • Food Safety Club – Magdalena Molecka GradIOSH:
 • Natasha’s Law – history
 • Product categories and new category PPDS foods
 • Requirements for labelling products mean in practice
 • Consequences of failure to comply with new legislation
 • Employee’s Training
 • Documentation
 • Polish Village Bread –
 • How PVB bakery comes forth with their offer to help clients stay compliant with the new legislation.
 • Available support for the clients.


Access to the recording

Your host:
Magdalena Hetman – Molecka GradIOSH

Health and Safety and Food Safety specialist, for the last 8 years have been working with businesses from private and public sector. She has spent many hours delivering classroom trainings teaching employees how to observe health and safety and food safety rules and was actively involved in creating safe workplaces.


Access to the recording

Full name


Your email address


Phone number


Company name
*


Sending